เที่ยวเบอร์ลิน เมืองน่าเที่ยว ของ ประเทศน่าเที่ยวในยุโรป มีประวัติ เป็นอย่างไร ?

เที่ยวเบอร์ลิน เป็น เมืองท่องเที่ยว และเป็นหนึ่งในรัฐทั้ง 16 ของเยอรมนี ประเทศน่าเที่ยวในยุโรป ที่แบ่งการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐ เมืองท่องเที่ยว แห่งนี้มีประชากรถึง 3.4 ล้านคน เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด ในประเทศเยอรมนีและยังมากเป็นอันดับ 2 ของยุโรปเลยทีเดียว เมืองน่าเที่ยว แห่งนี้มีอิทธิพลกับยุโรป มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการ พื้นฐานของเศรษฐกิจเมืองนั้น

มาจากการธุรกิจบริการที่หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บริษัทด้านสื่อ การบริหารสิ่งแวดล้อม ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า ด้วยความใหญ่ของ เมืองท่องเที่ยว นี้นั้นเอง ทำให้้เมืองแห่งนี้ มีนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 ของยุโรปเลยทีเดียว

นอกจากนี้ เมืองน่าเที่ยว แห่งนี้ยังมีอุตสาหกรรมที่สำคัญนั้นก็คือ วิศวกรรมจราจร ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ไอที อุตสาหกรรมยานยนต์ สุขภาพชีวกรรมชีวการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งนับว่าเป็นจุดศูนย์กลาง ในหลายๆเรื่องเลยทีเดียว

โดยบริษัทยายักษ์ใหญ่ของโลกนั้น ได้ถูกก่อตั้งขึ้นยังเมืองแห่งนี้นั้นเอง เพราะด้วยความพร้อมทางสถาบันวิจัย และการรักษาที่ก้าวหน้าของเยอรมนี รวมถึงวิทยาการต่างๆที่เยอรมนีนั้น นับว่าก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ มาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนั้นเอง หลังจากที่โลกของเราเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม

เมืองแห่งนี้ได้ปรับตัวขนาดใหญ่ เพื่อเข้าสู่สังคมยุคใหม่ที่มีการแข่งขัน ในเรื่องของทรัพยากรต่างๆภายในประเทศ แต่ด้วยเยอรมนีเองมีพรมแดน ที่ติดกับแคว้นต่างๆในยุโรปหรือแม้กระทั่งประเทศอื่น ทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากร หรือแม้กระทั่งความมั่งคั่ง ในที่ตั้งอาณานิคมนั้นเอง

เยอรมนีแถบจะเป็นไม่กี่ประเทศเท่านั้นในยุโรป ที่ไม่มีอาณานิคมแห่งไหนในโลก ถ้าเทียบกับประเทศใหญ่ๆในที่ เที่ยวยุโรป แล้ว ประเทศอื่นๆดูเหมือนมีความพร้อม ทางด้านการพัฒนามากกว่า ในเรื่องวัตถุดิบต่างๆนั้นเอง แต่ที่เยอรมนีเหนือกว่าประเทศอื่นๆเลยก็คือ มีวิทยาการล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นๆนั้นเอง

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม ทางการแพทย์ หรือการทหาร ที่เยอรมนีสามารถสยบประเทศอื่นๆในยุโรปนั้นเอง จนนำไปสู่ยุคของสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ที่ใครหลายๆคนต่างรู้จักนั้นเอง ถึงแม้เยอรมนีเองจะเป็นผู้แพ้ในสงครามโลกถึง 2 ครั้งด้วยกัน

แต่ทว่าเยอรมนีเองกลับพัฒนา ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆถึงแม้ในช่วงเวลาหนึ่ง เมืองเบอร์ลินจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ในการปกครองของฝ่ายสัมพันธมิตร และการทลายลงของกำแพงเบอร์ลิน ที่กั้นพวกเขามาหลายสิบปีก็ได้พังลง ชาวเมืองได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง

และด้วยการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนี้เอง ทำให้ประเทศแห่งนี้สามารถ ปลดหนี้จากค่าปติกรรมสงคราม ชดใช้ให้กับประเทศอื่นๆได้แล้ว นั้นเอง เมืองแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆที่ทำให้คนทั่วทั้งโลก สนใจและอยากจะมาสัมผัสเมืองนี้ด้วยตัวเองเลยทีเดียว

เที่ยวเบอร์ลิน เมืองท่องเที่ยว ของ ประเทศน่าอยู่ นี้มีความสำคัญอย่างไรกับเยอรมนี ?

เมืองน่าเที่ยว แห่งนี้นับว่าเป็น ที่เที่ยวต่างประเทศ ที่ตั้งศูนย์กลางของ ประเทศน่าเที่ยวในยุโรป นี้มาตั้งแต่ประเทศยังเป็นที่รู้จักกันใน อาณาจักรปรัสเซีย ที่มีความยิ่งใหญ่สืบเนื่องมาจาก อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งก็คือ Holy Empire

ที่มีอาณาเขตติดกับเนเธอแลนด์ทางตะวันตก และโปแลนด์ทางด้านตะวันออก โดยเมืองแห่งนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันในยุโรปเมื่อ ศตวรรษที่ 13 นั้นเอง ด้วยเมืองแห่งนี้ที่เป็นจุดศูนย์กลาง ของ ประเทศน่าเที่ยวในยุโรป นี้มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการปกครอง หรือการเมืองเองก็ดี ที่ส่งผลต่อยุโรปเลยทีเดียว

เพราะด้วยเยอรมนีเองเป็นที่รู้จักกันในยุโรปดี ในเรื่องของยุทธโธปกรณ์ทางทหาร ที่เรียกว่าล้ำหน้าเป็นอย่างมาก อย่างการคิดค้นปืนที่สามารถบรรจุกระสุน ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากยุคที่เรายังใช้ปืน ที่ถูกบรรจุอัดด้วยดินปืนนั้นเอง จนทำให้ปรัสเซียเองยิ่งใหญ่

จนสามารถจัดการกับฝรั่งเศส และปลดจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ภายในเมืองปารีสเลยทีเดียว ด้วยความเข้มแข็งทางทหารนี้เอง ทำให้ประเทศอื่นๆในยุโรปไม่มีใครกล้า ที่จะทำสงครามกับเยอรมนีด้วยนั้นเอง ซึ่งเบื้องหลังทางด้านทหารนั้น มาจากการวิจัยหรือศึกษาค้นคว้า ของสถาบันต่างๆภายในเมืองแห่งนี้

ที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร์เก่งๆ และยังเปิดกว้างในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆ จนสามารถพาให้ ประเทศน่าอยู่ แห่งนี้ ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกเลยทีเดียว ปัจจุบันถึงแม้เยอรมนีจะเปลี่ยนไป จากเดิมที่ปกครองด้วยระบอบสหพันธรัฐ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของรัฐต่างๆภายในประเทศ

จนเกิดมาเป็น ประเทศน่าอยู่ เยอรมนีขึ้นมาใหม่ จากผลกระทบของสงครามในอดีต ที่ทำให้เมืองแห่งนี้เสียหายเป็นอย่างาก เรียกได้ว่าอาคารของเดิมในเมืองนี้ มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นที่เป็นของเดิม นอกนั้นอาคารต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทับของเก่า หรือแม้กระทั่งบูรณะขึ้นมาใหม่

จนทำให้เมืองแห่งนี้มีความโดดเด่น ในเรื่อของสถาปัตยกรรม ทั้งโลกใบเก่าและใบใหม่นั้นเอง

เที่ยวเบอร์ลิน

เที่ยวเบอร์ลิน เมืองประวัติศาสตร์ นี้มี สถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไรบ้าง ?

นับว่าเป็น เมืองประวัติศาสตร์ ของประเทศเยอรมนี ประเทศน่าอยู่ แห่งนี้เลยทีเดียว และด้วยความใหญ่ของเมืองแห่งนี้ ทำให้มีย่านต่างๆมากมายที่น่าสนใจ และเหมาะแก่การมา สถานที่ท่องเที่ยว ชมสิ่งก่อสร้างจากยุคสมัยในอดีต รวมไปถึงความเจริญก้าวหน้า ทางด้านวิศวกรรมอันขึ้นชื่อของประเทศ

ที่ส่งออกนักสถาปนิกระดับโลกหลายต่อหลายคน ทำให้เดินชมสิ่งต่างๆได้ทั้งเมืองเลยทีเดียว ความเป็นอยู่และกฎระเบียบ ของที่นี้นั้นเป็นระเบียบอย่างมาก ถนนหนทางดูเรียบง่ายและเชื่อมถึงกัน และที่สำคัญกฎจราจรของที่นี้เข้มงวดอย่างมากนั้นเอง

สถานที่ท่องเที่ยว แรกคือ รัฐสภาแห่งสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี ( German Budestag ) รัฐสภายุคใหม่ที่ไม่น่ามีใครเหมือนที่นี้อีกแล้ว เพราะด้วยลักษณะเป็นโดมแก้ว อัจฉริยะ ที่กระจกแก้วสามารถปรับอุณหภูมิตามสภาพอากาศได้ นอกจากนี้ยังสามารถเห็นวิว 360 ทั่วทั้งเมืองแห่งนี้เลยทีเดียว

เพราะรัฐสภาแห่งนี้ตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมืองเบอร์ลินเลยทีเดียว และด้วยที่เป็นโดมแก้วนั้นเอง เราสามารถมองลงไปยังสภาด้านล่างด้วยนั้นเอง ซึ่งเป็นนัยยะถึงความโปร่งใสในการบริหารประเทศ นับว่าเป็นรัฐสภาที่ไม่เหมือนใครดี และมีนวัตกรรมที่ก้าวหน้าอย่างมาก มาประกอบใช้กับโครงสร้างของสภ

ซึ่งมีความโดดเด่นนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยว ต่อไปคือ ประตูบรันเดินบวร์ค ( Brandenburg Gate ) ที่เที่ยวยอดนิยม หากใครได้เห็นประตูชัยอันนี้แล้วละก็ จะต้องรู้เลยทันทีว่าเป็นประตูชัย หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของเยอรมนีเลยทีเดียว ที่เกิดจากการสามารถรวมกันเป็นชาติได้

และสามารถพิชิตสงครามจากที่ต่างๆ ปัจจุบันได้กลายเป็นที่ เที่ยวยุโรป ของเมืองแห่งนี้ไปเลยทีเดียว ถ้าหากมาในยามค่ำคืนแล้วละก็ จะได้เห็นความสวยงามของไฟ ที่ประดับประตูแห่งนี้นั้นเอง สถาปัตยกรรมของประตูได้รับแรงบัลดาลใจ มาจากประตูเอเธนของกรุงโร

ที่เป็นศิลปะแบบกรีกและในส่วนของด้านบน ยังเป็นรูปปั้นควอดดิกา เป็นเทพีวิกตอเรียประทับบนราชรถเทียมม้า เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ที่ครั้งหนึ่งได้เป็นความภาคภูมิใจ ของคนในประเทศนั้นเอง

เราไปกันต่อ ที่เที่ยวยอดนิยม เช็คพอย ชาร์ลี ( Checkpoint Charlie ) เป็นด่านพรมแดนแบ่งแยกเบอร์ลินในอดีต ที่ฝั่งตะวันออกรัสเซียเป็นคนคุมและทางฝั่งตะวันตก เป็นชาติสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส และแคนาดา ที่ผ่านช่วงเวลาอันเนินาน ในการแบ่งแยกคนทั้งสองฝั่งนี้

จากที่เคยเดินทางไปมาหาสู่กันได้ ย่านแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยอาคาร ที่เหมือนกับอยู่ในยุคสงครามเย็นเลยทีเดียว และด้วยจุดแบ่งเขตนี้เอง ทำให้ปัจจุบันกลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้มาชมประวัติศาสตร์ของเมืองอีกแห่งนั้นเอง

แหล่งท่องเที่ยว ที่เที่ยวยอดนิยม ที่สุดท้ายคือ พระราชวังชาร์ล็อทเทินบวร์ค ( Schloss Charlottenburn ) จุดหมายยอดนิยม ที่มีศิลปะผสมผสาน ระหว่างบาโรกและฝรั่งเศส ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับวังแวร์ซาย ทางด้านหน้าของพระราชวังนั้น เป็นสวนขนาดใหญ่ที่มีน้ำพุอยู่ตรงกลาง

ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของ จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี ภายในด้านในมีการประดับตบแต่ง ที่สวยงามและมีการจัดแสดง ข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ให้เราได้เดินชมกันนั้นเอง ที่นี้ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของ กษัตริย์แห่งปรัสเซียที่ 1 กับพระนางโซฟี ชาร์ล็อท

ในส่วนของชื่อพระราชวังนั้น ได้ตั้งตามชื่อของพระนางนั้นเอง เป็นหนึ่งในสถานที่ไฮไลท์ อีกแห่งหนึ่งของเบอร์ลินเลยทีเดียวที่ เที่ยวยุโรป ในเบอร์ลิน ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังคงมีที่เที่ยวอีกมากมายที่เป็นประวัติศาสตร์ ของประเทศแห่งนี้นั้นเอง

เที่ยวเบอร์ลิน

ปัจจุบันเบอร์ลิน ที่เที่ยวยอดนิยม หนึ่งในที่ เที่ยวยุโรป แห่งนี้เป็นอย่างไร ?

หลังจากประเทศได้ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้าย จากสงครามและความกระหายเลือดของผู้นำ ที่ทำให้เกิดหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก เมืองแห่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง จนส่งผลมาถึงปัจจุบันนั้นเอง ที่ประเทศต้องแบกภาระหนี้ จากสงครามในอดีตจนสำเร็จ

และปรับเปลี่ยนพัฒนาเมืองแห่งนี้ใหม่ เพื่อต้อนรับยุคใหม่ที่กำลังมาถึง ทำให้ เมืองประวัติศาสตร์ แห่งนี้ดูทันสมัยอย่างมาก รวมไปถึงสัญลักษณ์ของเมืองในอดีต ที่เป็นสิ่งย้ำเตือนคนในประเทศแห่งนี้ ถึงสิ่งที่ผ่านมาของประวัติศาสตร์นั้นเอง 

สรุปสิ่งที่ได้จากการท่อง เที่ยวต่างประเทศ ในเบอร์ลิน หนึ่งใน จุดหมายยอดนิยม แห่งเป็นอย่างไร ?

เป็นที่ เที่ยวต่างประเทศ ที่ถ้าหากใครได้มาท่องเที่ยวแล้วละก็ จะต้องอยากกลับมาอีกอย่างแน่นอน เพราะด้วยเมืองแห่งนี้ที่มีความใหญ่ รวมถึงสถาปัตยกรรมของประเทศอันโดดเด่น สุดแสนจะคลาสสิคที่ให้คุณได้สัมผัส กับความยิ่งใหญ่ในอดีตของ เมืองประวัติศาสตร์ แห่งนี้

อันเป็นที่ตั้งของจักรวรรดิปรัสเซีย ที่รุ่งโรจน์อย่างมากในอดีต รวมไปถึงอาหารและเบียร์อันขึ้นชื่อ ที่ถ้าหากได้มาท่องเที่ยวเยอรมนีแล้วละก็ ไม่ควรพลาดที่จะได้ลิ้มลอง กับรสชาติของท้องถิ่น ที่ไม่เหมือนใครเลยทีเดียว ถ้าหากใครที่ชื่นชอบศึกษาประวัติศาสตร์แล้วละก็

ไม่ควรพลาดเมืองแห่งนี้นั้นเอง เป็นศูนย์กลางของประเทศเยอรมนี ที่ปกครองประเทศมาหลายร้อยปี และเป็นเมืองสำคัญที่กำหนดทิศทาง ภายในประเทศแห่งนี้ที่รวมเข้ากับหลายๆรัฐ ที่เคยมีการปกครองแบบศูนย์รวมในอดีต

จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการจัดแบ่งส่วนอำนาจ ในการปกครองท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ทำให้รัฐต่างๆของประเทศแห่งนี้ มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ราวกับว่าเป็นคนละประเทศกัน แต่พูดภาษาเดียวกันนั้นเอง

เที่ยวต่างประเทศ

เที่ยวอินโดนีเซีย

รายชื่อนักเตะ