ข้อกำหนดและเงื่อนไข pscsnowmobiler.com 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผู้ใช้จะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบนเว็บไซต์ pscsnowmobiler.com โดยผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามและปฏิบัติตามกฎระเบียบของเว็บไซต์ ในการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ และทางเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในเว็บไซต์เราอย่างดี

การตรวจสอบอายุ : เว็บไซต์ pscsnowmobiler.com เราจะมีการตรวจสอบอายุเพื่อให้รู้ถึงช่วงอายุของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อนำไปเป็นข้อปรับปรุงและแก้ไขและพัฒนาให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามความต้องการของแต่ละช่วงวัยในการเข้ามาใช้บริการภายในเว็บไซต์ของเรา

ข้อกำหนดการใช้ : สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในเว็บไซต์ของเราจะต้องปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขที่อยู่ภายในเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรทำอะไรที่ผิดกฎและเงื่อนไขของเว็บไซต์เรากำหนดไว้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎของเว็บไซต์เราจะต้องมีการลงโทษหรือแบรนด์บัญชีผู้ใช้

การยอมรับความเสี่ยง : การเข้ามาใช้บริการภายในเว็บไซต์เราท่านจะต้องรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอาจมีการเกิดไวรัสเกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะมีการแฮกหรือการเจาะระบบเข้ามาจากผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งความเสี่ยงนี้เว็บไซต์ของเราจะรับผิดชอบเท่าที่เว็บไซต์จะรับผิดชอบได้

การจำกัดความรับผิดชอบ : เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับใครที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือเงื่อนไขที่เว็บไซต์ของเรากำหนดไว้ หรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากบริษัทโดยตรงเราจะไม่รับผิดชอบโดยเด็ดขาด